optional logo


Fiskeauktion Nord Strandby er en af de få tilbageværende auktioner på østkysten. Den blev grundlagt tilbage i 40’ erne som Strandby Fiskeauktion. Strandby Fiskeauktion blev 1. januar 2017 lagt sammen med Hirtshals Fiskeauktion, hvilket resulterede i Fiskeauktion Nord, som har afdelinger i begge havne. Fiskeauktionen i Strandby er en af de største auktioner beliggende ud til Kattegat.
Fiskeauktion Nord Strandby har til huse i Strandby Konsumcenter med topmoderne kølefaciliteter, der sikrer fiskens friskhed. Konsumcentret er beliggende lige ud til lossebassin og med forarbejdningsvirksomhederne beliggende rundt om eller i bygningen, sikres den ubrudte kølekæde. Fisken sorteres og pakkes ligeledes i centret hos Fiskernes Samlecentral, som har mere end 50 års erfaring indenfor faget.

Fiskeauktion Nord Strandby er især kendt for store landinger af friske jomfruhummere, men også andre arter som rødspætter, skærising, torsk og havtaske er vigtige arter på auktionen. Vi modtager hovedsageligt fisk fra lokale både og både fra Læsø. Vi har mange leverandører tilknyttet, hvilket gør, at der er stabile tilførsler.

Byens og havnens størrelse taget i betragtning er der en stor forarbejdningsindustri på havnen hvilket sikrer en god prisdannelse. Den friske fisk fra Strandby findes derfor overalt på såvel det danske som den europæiske marked.

Noget helt unikt for Strandby er, at der stadig landes levende rødspætter.

Velkommen til Fiskeauktion Nord Strandby.

Jesper Kajgaard
Auktionsmester


Helleflynder 0 fordelt således: 6-15 kg.: 24 stk., 16-30 kg.: 27 stk., 31-90 kg.: 6 stk.

Art 
21-01-2021 
Blålange35 KG
Havtaske1.505 KG
Helleflynder1.726 KG
Hvilling245 KG
Ising35 KG
Jomfruhummer2.020 KG
Krabbeklør1.851 KG
Kuller1.330 KG
Lange210 KG
Lyssej50 KG
Mørksej630 KG
Pighaj200 KG
Rokker, vinger245 KG
Rødspætte630 KG
Skrubbe35 KG
Skærising1.365 KG
Slethvarre225 KG
Stenbiderrogn15 KG
Torsk, Blanke850 KG
Tunge225 KG
Tunge u/r400 KG
Total kilo13.827 KG
 Se mere

Klik her for udspecificerede tilførsler.